چگونه بین فرزندان عادلانه رفتار کنیم؟نویسنده: در شهریور ۲۶, ۱۳۹۸

عدالت بین فرندان

عدالت بین فرندان


یکی از دغدغه ها و خواسته های تمام انسان ها برقراری عدالت است اما این مسئله که هر کدام از ما چقدر به عدالت در رفتار های خود در طول روز اهمیت می دهیم مهم تر است.
همه ما با ورود به این دنیا در خانواده ای پا میگذاریم ودر آن محیط رشد میکنیم که نوع رفتار ها و بخش عظیمی از شخصیت و برخورد های ما در جامعه ای بزرگتر تحت تاثیر نوع تربیت ما در خانواده بوده است.خانواده اولین نهاد اجتماعی است که در آن با پدر و مادر و یا خواهر و برادر زندگی میکنیم.عدالت بین فرندان در خانواده اولین نوع برخورد هر شخص با عدالت و بی عدالتی است.

عدالت در خانواده

اکثر ما در خانواده های چند فرزندی این پدیده ی رفتاری را مشاهده میکنیم که در صورتی که دعوا و بحثی بین فرزندان رخ داده مخصوصا در کودکی ،هنگامی که برای شکایت نزد پدر یا مادر خود می روند ، در اکثر مواقع بدون شنیدن شرح واقعه ، حق را به فرزند کوچک تر داده و می گویند “تو بزرگتری ” و این الگو برای فرزند کوچکتر ایجاد می شودکه میتواند همیشه پیروز میدان باشد!
کودکان دارای احساسات لطیفی هستند و هر گونه رفتار و تبعیض از طرف پدر و مادر در روحیات آن ها تاثیر منفی میگذارد.

عدالت بین فرندان

عدالت بین فرندان

دعوا میان فرزندان

با وجود تمام تلاش های والدین برای ایجاد یک فضای صمیمی و آرام، باز هم فرزندان ممکن است از دست هم عصبانی شوند و باهم دعواکنند. در اکثر مواقع نیز گله های خود را نزد والدین می آورند. درست است که این رفتارها کلافه کننده است اماتوجه داشته باشید که اختلافات بین بچه ها در همه خانواده ها وجود دارد و طبیعی است.علاوه بر این حل اختلافات آشکار شده آسان تر از اختلافات پنهان است که بعد ها به شکل های دیگر بروز میکنند.

همانقدر که شما فرزندان عزیز خود را دوست داشته و سعی دارید زندگی را برای آن ها راحت تر کنید، باید این مسئله را درنظر داشته باشید که هرکس باید بتواند در جامعه گلیم خود را از آب بیرون بکشدو از حق خود دفاع کند.حتی اگر مجبور به تحمل ضربه یا درد باشد. همچنین کودکان باید یاد بگیرند که هر مسئله با بحث و جدال حل نمی شود. باید مصالحه و راه حل های دیگری را برای حل اختلافات خود بیاموزند. خانواده اولین بستر اجتماع است و فرزندان عزیز شما این گونه رفتار ها را ابتدا باید در خانواده یاد بگیرند.

عدالت به معنای برابری دختر و پسر نیست

“عدالت جنسیتی در خانواده بین دختران و پسران به این معنا نیست که هر آنچه برای دختران مهیا می‌شود، همان را عیناً برای پسران هم مهیا و اجرا کنیم.”

برقراری عدالت بین فرزندان در خانواده با توجه به این سه اصل مهم انجام می شود:

• سن
• جنسیت
• سطح توانمندی های فرزندان

اگرچه وظیفه والدین، برطرف کردن نیازهای فرزندان است اما در این مسیر باید توجه داشته باشند که در رفع نیازهاو همچنین برقراری عدالت بین فرندان، تفاوت‌های بچه‌ها را به جهت سن، جنسیت و توانایی آن‌ها لحاظ شود. به عنوان مثال اگر دختر بچه ۳ ساله عاشق لاک است و پسر بچه این را میبیند و می خواهد، میگوییم گناه دارد،دلش میخواهد.درنتیجه برای پسر بچه هم لاک می زنیم.اینکار که ناشی از فهم نادرست است ، درتربیت فرزندان خلا ایجاد می کند.

عدالت بین فرندان

عدالت بین فرندان

راه حل هایی جهت پایان دادن به مشاجرات فرزندان

• هرگز به هنگام دعوا به فرزند بزگتر نگویید که چون بزرگتر است، عاقل تر است و باید تسلیم شود!این کار نه تنها او را برای زندگی واقعی پرورش نمی دهد ، بلکه در خانوداگاه او ثبت می شود که به سبب عاقل تر بودن باید در مقابا خواسته های غیر منطقی دیگران تسلیم شده و از حق خود چشم پوشی کند.در واقع شما او را به یک بخشنده بیچاره تبدیل می کنید. راه حل مناسب این است که مشکلات را ریشه یابی و حل کرده و در آخر مقصر واقعی طبق نظر شما تنبیه شود.

• فرزندانتان را بدون کتک تربیت کنید تا آنها هم، در مشاجرات خشونت و تنبیه را به کار نبرند.

• ابتدا به بچه ها اجازه دهید تا هریک درباره احساساتشان صحبت کرده و به حرف های هرکدام گوش دهید.به هر دو طرف دعوا بطور یکسان توجه کنید و از حمایت و رسیدگی به یکیاز طرفین خودداری کنید.با این رفتار دیگر بچه ها احساس تبعیض نمی کنند و عدالت بین فرندان رعایت می شود.

• به بچه ها اجازه دهید به تنهایی مشکلات خود را حل کنند.مشاجره بین خواهران و برادران امری طبیعی است. آن ها با هم یاد می گیرند از حق خود دفاع کنند یا حتی گاهی گذشت کنند و در بعضی از مواقع باهم صلح کنند. به این ترتیب رفتار های اجتماعی را می آموزند.

• با بیان خاطرات دعواهای دوران کودکی خود با خواهران و برادران، بچه ها متوجه خواهند شد که روزگاری پدر و مادر آنها بچه بوده اند و می فهمند که دعوا های خودشان هم معمولی و قابل حل است.

با فرزندان خود صحبت کنید

زمانی که همه اعضای خانواده در خانه حضور داشتند، وظایف هر شخص و انتظارت خود از آن ها را به او بیان کنید. توجه داشته باشید که این وظایف متناسب با سن و توانایی های هر فرد باشد.
بافرزندان خود در مورد وظایف آن ها و همچنین تنبیه های که در صورت انجام ندادن آن وظایف گفت و گو داشته باشید.در طی این گفتگو بچه ها متوجه انتظارات والدین از خود شده و مسئولیت اتفاقات را به عهده میگیرند.همچین باعث ایجاد فضای صمیمی بین والدین و فرزندان می شود.

خانواده و فرزندانمقالات

بدون نظر